Flower in Sunlight

Čovek i Ljudi

Čovek i ljudi - 3D.jpg

Postoji čovek i postoje ljudi u njemu. Postoje ljudi. Postoji Čovek u nekim ljudima.

Glasovi koje čujemo, jesu li naš prijatelj ili naš usud?

Može li čovek u svom stradanju pronaći prijatelja unutar sebe?

Može li dotaći to zrno života koje tinja sve dok poslednji udar srce ne zada?

 

Postoji veliki čovek, duha borbenog, snažnih žila i neograničene spremnosti da tone do samog jezgra, do epicentra istine, do esencije postojanja, spreman da život da za svoje pronalazaštvo, jer bez traganja on zna da nije ni živeo. Potraga ga održava u životu. Zato je u tome neumoljiv, predan i silan.

Prijatelj je drugi čovek, čovek među ljudima ili čovek u samom čoveku. Jedno od mnogobrojnih čovekovih lica. Ni ne zna se zasigurno da li postoji, ali sama ideja da se čovek čoveku može poveriti, izjadati, predati svoje nedaće, umore, strepnje, već donosi olakšanje u srcu. Daje šansu jednom čoveku da pusti svoj glas, da ga čuje i da i u svojoj samoći ne bude potpuno sam. Ideja koja održava disanje. Ideja koja života vredi.

Čovek u čoveku.

Knjiga Čovek i Ljudi jeste odraz intimnog sveta Čoveka u svima nama.

U pitanju je džepno izdanje monodramskog karaktera protkano dubokim emocijama i isprepletanim mislima koje neće biti nepoznanica ni jednom Čoveku.

"Pre nekoliko godina na treningu iz koučinga radili smo vežbu za neverbalnu komunikaciju, tokom koje bi svako od učesnika izašao i nekoliko minuta stajao nem i u potpunoj tišini ispred cele grupe.Trenutak kada je bio red na Anu i kada se ona pojavila pred grupom, sećam se da mi je došla misao: „iz koje li se bajke sada pred nas spusti ovo čarobno stvorenje?“ I sam njen spoljašnji izgled i držanje je potkrepljivao to neko unutrašnje zračenje, ushićenje, neku mističnu i lepu energiju, kao manifestacije životnog bogatstva i bezvremenosti. Izgledalo je da se iz sveta bajki i začaranih šuma pred nas spustila neka dobra vila, kako bi nam pokazala put ka zaboravljenim izvorima nade i radosti.

Najnoviji tekst Ane Milinković Jeremić „Čovek i ljudi“ ponovo nas vodi u te paralelne svetove u čijim dubinama možemo pronaći sigurnu podlogu, kamen temeljac, za ličnu transformaciju i izgradnju jedne nove i srećnije ličnosti."

 

Desimir D.Ivanović (trener za ljudske resurse i učitelj kliringa)