Flower in Sunlight

Ja jesam

 

„Volim da Jesam, jer samo kada volim, Ja Jesam“.

Zbirka poezije Ja Jesam bi se mogla definisati kao odraz autorovog odrastanja, introspektivne potrage za smislom i esencijom života kroz poetski izražaj i duboki emocionalni doživljaj realnosti.

Otvoreni i nesputani način izražavanja koji se može pronaći o ovoj knjizi, često u formi dijaloga između

autora i voljene osobe, autora i višeg Ja, obojen intenzivnim emocijama, inspiriše čitaoca na sopstveni introspektivni rad i pogled ka unutrašnjosti Bića.

Sveobuhvatna priča o emocijama, dilemama, osetima, mislima, unutarnjim sukobima, sistemu vrednosti, stavovima i svemu onome sa čime se može susresti svako od nas.

Može se čitati u više navrata i upravo zbog slobode u kojoj je nastajala, može se čitati po sopstvenom redosledu.

 

Inspirativno štivo koje će svakako suptilno provesti čitaoca kroz hodnike njegovih misli.

Nežni stihovi će vas odvesti u neke nove svetove, a pak stihovi obojeni hladnijim tonovima će ukazati na postojanje polariteta u svima nama, uz suštinsku poruku da nema dana bez noći, niti noći bez dana. 

Deo iz recenzije

Često se u delu autorke sreće i monološka ili dijaloška forma, upućena drugom licu. Taj potpuno otvoren, nefiltriran govorni jezik jasno upućuje na razgovor sa voljenom osobom, sa svojim Ja, ali i sa Svevišnjim. Možda je čak i pomalo nepravedno deliti ta tri entiteta, budući da autorka sugeriše da su oni ipak jedno - na kraju shvatamo da nema ljubavi bez ljubavi, ali one prave, ne egoistične, prema svom Ja, kada u stvari volimo Boga u sebi, jer Bog (kao jedinstvo univerzuma) je u svima nama, kako ga god zvali i na koji ga god način doživljavali. Svakako, upravo zbog intenzivnog emotivnog naboja i, usuđujem se reći, filozofske tematike, ova zbirka nije knjiga koja se čita odjednom, od korice do korice. Ipak, svakako jeste knjiga koja daje uvid u kreativnu, afektivnu i društvenu evoluciju jednog ljudskog bića, jednog Ja. I mada nije za svakoga, jedno je sigurno - svako će se u njoj pronaći.“

Brankica Damjanović