Meditacija

Meditacija predstavlja svesno svedočenje unutrašnjeg neba.

Meditacija je veština koja ne zahteva ulaganje bilo kakvog napora, jer njena suština počiva na svesnom posmatranju.

Meditant je onaj koji svesno posmatra, onaj koji svedoči, onaj koji jeste jedino u SADA.

Meditacija predstavlja poniranje u svoju unutrašnjost, promatranje unutrašnjim vidom kroz odvajanje od spoljašnjih faktora i dešavanja.

Na taj način postepeno postajemo sve manje determinisani spoljnim dešavanjima, dok naša unutrašnja moć koja se ogleda u stanju mira sa sobom i u sebi, sve više jača.

 

 

 

 

 

 

Postoje različite tehnike meditacije kojima se ljudi širom sveta mogu obučiti, o njima informisati, ali srž samog meditativnog stanja jeste svesno bivanje u sadašnjem trenutku.

 

Meditacija nije mistifikovani trans, već najveća budnost u kojoj se ljudsko Biće može naći.

Ona je veština koja se usavršava redovnom praksom i primenom.

Ne postoje striktni uputi kako treba meditirati, više se možemo osvrnuti na smernice koje nekome ko je na početku upoznavanja sa ovom praksom mogu značiti.

Kasnije, svako ko redovno praktikuje meditaciju, spoznaje da je ona tehnika bez tehnike, čista svest u momentumu, stanje kojem može svako pristupiti i tako duhovno uzrastati.

 

„Kada um zna, to nazivamo znanjem.
Kada srce zna, to nazivamo ljubavlju.
Kada duša zna, to zovemo meditacijom.“

Osho

Blagodeti meditacije su izuzetne, od stišavanja buke u mislima, smanjivanja naše reaktivnosti na spoljna ili unutrašnja dešavanja, pozitivnog učinka na celokupno psihofizičko zdravlje, ulazak u stanje veće opuštenosti, mira, pobuđivanje radosti, podizanje stepena svesnoti... i lista bi se mogla još nastavljati.

 

Tajna meditacije jeste u tome da Biće postaje svesni i budni posmatrač.

A kada je probuđena svest prisutna, čitava percepcija realnosti se menja, što dovodi neumitno i do promene u samoj našoj relanosti.

 

Budnost je svrha meditacije koja nas upoznaje sa našim stvarnim unutarnjim Bićem.

Mi nismo naše misli, naše emocije, naše rekacije, mi smo samo poistovećeni sa pobrojanim, ali upravo meditacijom spoznajemo svoje najistinitije i najdublje delove sebe.

Ona predstavlja naš duhovni rast koji traje čitavog života.

 

Smernice koje mogu biti od korsiti pri upoznavanju sa ovom fenomenalnom praksom i veštinom bi bile:

 

1. Obezbedite tiho i mirno mesto za sebe (bez buke, telefona, jake svetlosti)

 

2. Neka prostorija u kojoj meditirate bude provetrena, prijatne temperature (nedostatak kiseonika može učiniti da se osećate umorno, pospano i neudobno)

 

3. Nastojte da imate svoje meditativno mesto (vaš kutak, prostorija, deo prostorije...)

Mesto na kojem svakodnevno meditiramo upija naše vibracije tokom meditacije i pročišćava se, postaje meditatvno što nam u početku može biti od dodatne pomoći.

4. Zauzmite udoban položaj u udobnoj odeći (možete biti u sedećem ili ležećem položaju na leđima, nastojte da vam položaj tela i odeća ne odvlače pažnju)

5. Ne prosuđujte, ne analizirajte svoje misli koje vam se budu javljale tokom meditacije, ne vezujte se za njih, ne osećajte krivicu jer imate misli i nemojte sebe uveravati da vam primena meditacije zbog javljanja misli ne ide.

Svi imamo misli, svima se na početku praktikovanja meditacije misli znaju i umnožiti i to neretko obeshrabri mnoge. Ne padajte u sopstvenu zamku uma.

Sve šo se javi tokom meditacije je potpuno OK, svaka misao koja dođe, pustite je. Ako primetite da ste se vezali za misao i ušli u razmišljanje, dublju analizu, samo vratite fokus na svoje disanje i otkucaje srca.

Koliko god puta da je potrebno.

U početku će ovo biti izraženije, ali vremenom će se um utišavati i vrlo lagano i jednostavno ćete bivati u stanju bez misli, u budnom stanju svedočenja.

Zato samo PROMATRAJTE svoju unutrašnjost.

 

6. Budite strpljivi i ne očekujte odmah rezultate. Ne postavljajte bilo kakva očekivanja pred svoju meditativnu praksu. Odredište nije na kraju meditacije, već samo praktikovanje ove lekovite veštine jeste vaš cilj.

Sama meditacija je ono što trebate.

 

7. Setite se uvek da je meditacija VEŠTINA kojom se postepeno ovladava, podržavajte sebe na svom razvojnom putu i ne odustajte od postizanja mira u sebi.

Vođene meditacije(1).jpg

Sat Nam - vođene meditacije